Viladom PodDúbravou - nové byty v Banskej Bystrici


Výstavba

Začiatok výstavby je naplánovaný na marec 2020 a ukončenie výstavby je naplánované na december 2020. Kolaudácia bytov a vydanie kolaudačného rozhodnutia je plánované najneskôr do marca 2021.