Viladom PodDúbravou - nové byty v Banskej Bystrici


Financovanie

REZERVAČNÁ ZÁLOHA

Rezervačná záloha slúži na rezerváciu Vami vybraného bytu a druhu parkovacieho státia. Jej výška je 4.000,- EUR.

PRVÁ SPLÁTKA – 30%

Prvá splátka vo výške 30% je splatná po vydaní právoplatného stavebného povolenia a podpísaní Zmluvy o budúcej zmluve.

DRUHÁ SPLÁTKA – 30%

Druhá splátka vo výške 30% je splatná po ukončení hrubej stavby, s vnútornými obvodovými priečkami jednotlivých bytov. Za uvedeného stavu je možné zabezpečenie financovania kúpy vybraného bytu hypotekárnym úverom.

TRETIA SPLÁTKA – 40%

Tretia splátka vo výške 40%, ponížená o rezervačnú zálohu, bude splatná po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.